(Ne)Oprávněnost vymáhání poplatku za registraci na stránkách www.s-drazby.cz

Webové stránky www.s-drazby.cz, které provozuje společnost Centrum Aukcí.cz s.r.o., přinejmenším budí dojem, že se jedná o dražební portál. Společnost se však hojně zabývá také další činností, na základě které se cítí být podvedeny desítky, možná i stovky lidí.

V tuto chvíli se na nás obrátily již desítky klientů, kdy jejich příběh je vždy stejný. Naši klienti hledali nemovitost ke koupi, a to prostřednictvím rozšířených inzertních portálů jako např. www.sreality.cz nebo www.reality.idnes.cz. Na těchto portálech našli inzerát, který je zaujal, a protože měli zájem o více informací nebo rovnou i prohlídku nemovitosti, kontaktovali inzerenta, tedy společnost Centrum Aukcí.cz s.r.o. Na základě této poptávky obdrželi naši klienti odpověď, že bližší informace jim mohou být poskytnuty až po registraci na stránkách www.s-drazby.cz. Klienti, kteří registraci provedli, obdrželi následně do svého e-mailu dražební vyhlášku nebo třeba jen odkaz na insolvenční řízení. Tyto informace si však může každý vyhledat sám buď na dražebním portálu Exekutorské komory ČR nebo v insolvenčním rejstříku. Více informací k inzerovaným nemovitostem našim klientům ze strany Centra Aukcí.cz s.r.o. nikdy poskytnuto nebylo a ani být nemohlo.

Společnost centrum Aukcí.cz s.r.o. totiž tyto nemovitosti nedraží a nemá ani žádné oprávnění zprostředkovat jejich prodej. Společnost Centrum Aukcí.cz s.r.o. pouze systematicky vyhledává nemovitosti v dražbě, které následně přeinzeruje na jiných realitních portálech jako např. Sreality.cz. Inzerované nemovitosti přitom často nejsou vůbec na prodej anebo jsou již prodané.

Prezident Exekutorské komory ČR k praktikám společnosti Centrum Aukcí.cz s.r.o. uvedl, že společnost parazituje na informacích, které jsou exekutorské úřady povinny zveřejňovat na portálu dražeb Exekutorské komory ČR a snaží se z lidí vylákat peníze za něco, co je běžně zdarma.

Společnost Centrum Aukcí.cz s.r.o. se zcela zjevně snaží vzbudit dojem, že má něco společného s webovým portálem Sreality.cz a parazituje na těchto stránkách tím, že vlastní webové stránky registrovala pod doménou S-drazby.cz

Třeba i několik měsíců poté, co naši klienti obdrželi od Společnosti Centrum Aukcí.cz s.r.o. e-mail s „požadovanými informacemi k nemovitosti“, jim přišla výzva k úhradě poplatku za registraci ve výši buď 5 000 nebo 6 000 Kč. Touto výzvou byli všichni překvapeni, neboť netušili, že registrace je zpoplatněna.

Stejně tak, jak jsou tomu zvyklí např. u serveru Sreality.cz, předpokládali, že se bližší informace k nemovitosti dozví zdarma i na portálu S-drazby.cz. Společnost Centrum Aukcí.cz s.r.o. totiž zjevně zcela záměrně řádným způsobem neinformuje na svých stránkách o tom, že je registrace zpoplatněna a kolik služba stojí.

Ačkoliv v průběhu roku 2020 byla na webových stránkách S-drazby.cz u registrace doplněna informace o tom, že registrace je zpoplatněna, stále se nejedná o řádné informování o ceně za poskytnuté služby.

POKUTOVÁNÍ ČESKOU OBCHODNÍ INSPEKCÍ

Česká obchodní inspekce uložila společnosti Centrum Aukcí.cz s.r.o. již řadu pokut. Byla jí uložena např. pokuta za porušení § 12 zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustila tím, že spotřebitel musí opakovaně rozkliknout určitě odkazy a pročíst nemálo textu k tomu, aby se seznámil s cenou za registrační poplatek.

Poté byla znovu pokutována za porušení § 12 zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustila tím, že na internetových stránkách www.s-drazby.cz neinformovala spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně poskytované služby. Druhá zmíněná pokuta byla potvrzena také rozhodnutím odvolacího orgánu, tj. Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu podala společnost Centrum Aukcí.cz s.r.o. správní žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové, o které zatím nebylo rozhodnuto.

NÁŠ PRÁVNÍ NÁZOR

S ohledem na výše uvedené nejsou podle našeho právního názoru naši klienti povinni poplatek za registraci zaplatit. Naši klienti totiž v prvé řadě neměli vůbec o službu, která jim byla poskytnuta, zájem a dále nebyli v souladu se zákonem a soudní judikaturou informování o tom, že je služba zpoplatněna a kolik stojí.

Společnost Centrum Aukcí.cz s.r.o. si je zjevně sama vědoma toho, že vymáhání poplatku není zcela oprávněné, když k vymáhání v prvé řadě volí taktiku zastrašování. Centrum Aukcí.cz s.r.o. pravidelně rozesílá výhružné e-maily, kde zastrašuje klienty exekucí a odkazuje se na soudní spor, ve kterém byli úspěšní. Za tuto činnost byla společnost Centrum Aukcí.cz s.r.o. také pokutována Českou obchodní inspekcí pro naplnění skutkové podstaty dle § 24 odst. 1 písm. a) zákona, tj. pro používání nekalých obchodních praktik. Za toto a další porušení zákona o ochraně spotřebitele byla společnost Centrum Aukcí.cz s.r.o. naposledy pokutována Českou obchodní inspekcí v listopadu roku 2021 úhrnnou pokutou ve výši 1 500 000 Kč. Předpokládáme, že společnost Centrum Aukcí.cz s.r.o. podala proti tomuto rozhodnutí o pokutě odvolání.

ELEKTRONICKÉ PLATEBNÍ ROZKAZY

K našemu velkému překvapení (ale i k překvapení ČOI nebo dTestu) začala společnost Centrum Aukcí.cz s.r.o. vymáhat registrační poplatky podáním návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu k soudu. Soudy pak elektronické platební rozkazy (dále také EPR) vydají ve zrychleném řízení pouze na základě tvrzení a důkazů předložených navrhovatelem.

Pravomocný elektronický platební rozkaz je exekučním titulem a na základě něho by mohla společnost Centrum Aukcí.cz s.r.o. skutečně vymáhat poplatek exekucí. Proti elektronickému platebnímu rozkazu se lze však snadno bránit, a to podáním odporu ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Tímto se EPR ruší a soud nařídí klasické soudní jednání, v rámci kterého bude rozhodovat o tom, zda je poplatek vymáhán oprávněně či nikoliv. Stejně tak se EPR ruší, pokud si ho žalovaný od pošty nepřebere. EPR totiž musí být doručen do vlastních rukou, doručení fikcí není možné.

Máme za to, že ze strany Centra Aukcí.cz s.r.o. se opět jedná pouze o zastrašovací taktiku, neboť příkaz vydaný soudem může člověka dostatečně vylekat natolik, aby poplatek dobrovolně zaplatil a vyhnul se dalším problémům. Společnost Centrum Aukcí.cz s.r.o. se může spoléhat také na to, že žalovaná strana, která je k podání odporu nucena vyhledat pomoc advokáta, by za jeho právní služby musela zaplatit třeba i více, než je vymáhaná částka.

S ohledem na skutečnost, že žalovaná částka je poměrně nízká ve srovnání s tím, jaká je běžná odměna advokáta za právní služby, snížili jsme naši odměnu za právní zastoupení tak, aby se našim klientům vůbec vyplatilo bránit se a nepřistoupit na úhradu částky ve výši 5 000 nebo 6 000 Kč.

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Zatím nám není známo, že by bylo u některého soudu ve věci pravomocně rozhodnuto. Oslovili jsme namátkově několik soudů, které nám vždy potvrdily, že u nich byly vydány elektronické platební rozkazy, ale ve věci zatím nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí. Sami jsme za naše klienty podali několik odporů a nyní čekáme, až soudy nařídí jednání.

Pokud jde o soudní jednání je namístě uvést, že se jedná o tzv. bagatelní spor. Tj. spor o částku, která nepřevyšuje 10 000 Kč. To znamená, že proti rozhodnutí soudu nebude možné podat odvolání a ve věci bude rozhodovat pouze prvostupňový soud (tj. soudy okresní nebo obvodní soudy v Praze). Už před soudem prvního stupně je tedy potřeba připravit si dostatečně kvalitní a přesvědčivou právní argumentaci, abychom mohli později slavit úspěch.


leden 2022

autor: Adéla Tukhi, advokátka


Kontaktujte nás

SÍDLO:

Štefánikova 1/65
Praha 5 – Smíchov, 150 00

E-MAIL:

laska@ak-laska.cz

TELEFON:

+420 233 322 333

MOBIL:

+420 724 139 102

Kontaktní formulář

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.