Napsali jsme

Často kladené dotazy k problematice výživného na děti a výživného manželů

Kdy můžu podat k soudu návrh na určení výše výživného na nezletilé dítě?

Oba rodiče mají vůči svým nezletilým dětem zákonnou vyživovací povinnost. Pokud jeden z rodičů tuto svoji povinnost neplní dobrovolně, může se druhý rodič domáhat stanovení výše výživného autoritativně soudem. Nezáleží na tom, zda jsou rodiče nesezdaní nebo jsou manželé. Pokud se manželé, kteří spolu mají nezletilé děti, chtějí rozvést, musí soud před rozvodem manželství vždy rozhodnout nejprve o úpravě péče a určení výživného k nezletilým dětem...

Často kladené dotazy k problematice rozvodu manželství

Kdy můžu podat k soudu návrh na rozvod manželství?

Návrh na rozvod manželství můžete podat, jestliže je Vaše manželství hluboce a trvale rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Jestliže máte spolu s manželem nezletilé dítě, soud manželství nerozvede dříve, než bude v jiném řízení rozhodnuto o úpravě péče a určení výše výživného k nezletilému dítěti po dobu po rozvodu. Je tedy pravidlem, že v takových případech se k soudu podává vedle návrhu na rozvod ještě i návrh na úpravu péče a určení výše výživného k nezletilému dítěti pro dobu do rozvodu a po rozvodu manželství...

Často kladené dotazy k problematice vymáhání pohledávek

Jak mohu postupovat v případě, že mi dlužník neuhradil moji pohledávku a pohledávka je již po splatnosti?

Prvním krokem při vymáhání pohledávek bývá zpravidla tzv. předžalobní výzva. Touto výzvou vyzvete dlužníka, aby v určité lhůtě uhradil dluh. Výzva zpravidla obsahuje i poučení dlužníka, že v případě nezaplacení dluhu v určené lhůtě budete pohledávku vymáhat soudní cestou...

Koronavirus a náhrada škody pro podnikatele

NOUZOVÝ STAV

Vláda vyhlásila od 12. března 2020, 14:00 hodin na území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Za nouzového stavu vláda vyhlásila postupně několik krizových opatření, kterými značně omezila výkon podnikatelské činnosti. Bylo uzavřeno množství obchodů, restaurace, kavárny, kina aj. Dále bylo zakázáno též poskytování služeb s výjimkou několika málo jmenovaných...

Práva zaměstnanců za časů koronavirové pandemie

Současné hektické a nepřehledné období, ale také časté dotazy našich klientů (zaměstnanců) nás přiměly k vytvoření jednoduchého shrnutí a přehledu toho, na co má zaměstnanec nárok v různých situacích, do kterých se mohl dostat v důsledku koronavirové pandemie...

Kontaktujte nás

SÍDLO:

Štefánikova 1/65
Praha 5 – Smíchov, 150 00

EMAIL:

laska@ak-laska.cz

TELEFON:

+420 233 322 333

MOBIL:

+420 724 139 102

Kontaktní formulář

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.