Napsali jsme

Shrnutí případu „S-dražby“

Již od roku 2021 se naše advokátní kancelář věnuje „kauze S-dražby“, tedy případu, kdy společnost Centrum Aukcí.cz (dále též „CA“) záludným způsobem přiměje uživatele registrovat se na jejich webových stránkách S-dražby.cz a následně „vymáhá“ registrační poplatek za registraci ve výši 5 000 Kč nebo 6 000 Kč, aniž by však předem řádně uživatele informovala o tom, že je registrace zpoplatněna...

(Ne)Oprávněnost vymáhání poplatku za registraci na stránkách www.s-drazby.cz

Webové stránky www.s-drazby.cz, které provozuje společnost Centrum Aukcí.cz s.r.o., přinejmenším budí dojem, že se jedná o dražební portál. Společnost se však hojně zabývá také další činností, na základě které se cítí být podvedeny desítky, možná i stovky lidí...

Milostivé léto aneb jak se zbavit dluhů

Je proti Vám vedeno exekuční řízení a aktuální dlužná částka mnohonásobně převyšuje Váš původní dluh? Díky vysokému nárůstu dlužné částky nejste nyní schopni svůj dluh uhradit? Pak je pro Vás možná vhodným řešením tzv. milostivé léto, které odstartovalo 28. října 2021. O co se jedná, jakých dluhů se milostivé léto týká a co je potřeba pro to udělat, se dozvíte v našem článku...

Změna vlastníka bytového domu – přechod nájemních vztahů

Jste majitelem bytového domu, který jste se rozhodl prodat, a máte obavy, co bude s nájemníky? Nebo si naopak pronajímáte bytovou jednotku v domě, u které dochází ke změně majitele, a máte obavy, aby Vás nový majitel nechal v bytě nadále bydlet? Jaká je právní úprava nájemních vztahů v případě změny pronajímatele a zda jsou Vaše obavy důvodné, se dozvíte v našem článku...

Skryté vady nemovitosti

Kupujete nemovitost a máte obavy, že se po koupi nemovitosti začnou objevovat vady, o kterých jste na rozdíl od prodávajícího neměli vůbec žádné tušení? Co v takovém případě dělat, na koho se obrátit a zda máte vůbec nárok na případnou kompenzaci, se dozvíte v následujícím článku...

Předkupní právo spoluvlastníků

Novelou občanského zákoníku č. 163/2020 Sb., došlo od 1. 7. 2020 opětovně ke změně právní úpravy týkající se předkupního práva spoluvlastníků. Předkupní právo spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu touto novelou sice nebylo zcela zrušeno, avšak došlo k jeho výraznému omezení...

Často kladené dotazy k pobytu cizinců na území ČR

Na co si mám dát jako cizinec pozor, abych neohrozil svoje pobytové oprávnění?

V první řadě je třeba mít na paměti, že každé pobytové oprávnění (vyjma povolení k trvalému pobytu) je spojeno s určitým účelem pobytu (např. zaměstnání, studium, sloučení rodiny aj.). Tento účel pobytu je třeba plnit (tzn. pracovat, studovat, být rodinným příslušníkem, aj.) po celou dobu platnosti pobytového oprávnění. Jestliže přestanete plnit účel svého pobytového oprávnění, je to důvodem pro jeho zrušení...

Jak se lze bránit proti zápisu shodné či podobné ochranné známky?

Současná legislativa týkající se ochranných známek již neposkytuje jednotlivým ochranným známkám takovou právní ochranu jako dříve. Do konce roku 2018 Úřad průmyslového vlastnictví zamítal veškeré přihlášky, které usilovaly o zápis ochranné známky shodné se starší ochrannou známkou zapsanou pro shodné výrobky a služby. Od počátku roku 2019 však došlo ke změně a v důsledku novely zákona o ochranných známkách byla povinnost Úřadu zkoumat shodu ochranných známek zrušena...

Často kladené dotazy k problematice výživného na děti a výživného manželů

Kdy můžu podat k soudu návrh na určení výše výživného na nezletilé dítě?

Oba rodiče mají vůči svým nezletilým dětem zákonnou vyživovací povinnost. Pokud jeden z rodičů tuto svoji povinnost neplní dobrovolně, může se druhý rodič domáhat stanovení výše výživného autoritativně soudem. Nezáleží na tom, zda jsou rodiče nesezdaní nebo jsou manželé. Pokud se manželé, kteří spolu mají nezletilé děti, chtějí rozvést, musí soud před rozvodem manželství vždy rozhodnout nejprve o úpravě péče a určení výživného k nezletilým dětem...

Často kladené dotazy k problematice rozvodu manželství

Kdy můžu podat k soudu návrh na rozvod manželství?

Návrh na rozvod manželství můžete podat, jestliže je Vaše manželství hluboce a trvale rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Jestliže máte spolu s manželem nezletilé dítě, soud manželství nerozvede dříve, než bude v jiném řízení rozhodnuto o úpravě péče a určení výše výživného k nezletilému dítěti po dobu po rozvodu. Je tedy pravidlem, že v takových případech se k soudu podává vedle návrhu na rozvod ještě i návrh na úpravu péče a určení výše výživného k nezletilému dítěti pro dobu do rozvodu a po rozvodu manželství...

Často kladené dotazy k problematice vymáhání pohledávek

Jak mohu postupovat v případě, že mi dlužník neuhradil moji pohledávku a pohledávka je již po splatnosti?

Prvním krokem při vymáhání pohledávek bývá zpravidla tzv. předžalobní výzva. Touto výzvou vyzvete dlužníka, aby v určité lhůtě uhradil dluh. Výzva zpravidla obsahuje i poučení dlužníka, že v případě nezaplacení dluhu v určené lhůtě budete pohledávku vymáhat soudní cestou...

Koronavirus a náhrada škody pro podnikatele

NOUZOVÝ STAV

Vláda vyhlásila od 12. března 2020, 14:00 hodin na území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Za nouzového stavu vláda vyhlásila postupně několik krizových opatření, kterými značně omezila výkon podnikatelské činnosti. Bylo uzavřeno množství obchodů, restaurace, kavárny, kina aj. Dále bylo zakázáno též poskytování služeb s výjimkou několika málo jmenovaných...

Práva zaměstnanců za časů koronavirové pandemie

Současné hektické a nepřehledné období, ale také časté dotazy našich klientů (zaměstnanců) nás přiměly k vytvoření jednoduchého shrnutí a přehledu toho, na co má zaměstnanec nárok v různých situacích, do kterých se mohl dostat v důsledku koronavirové pandemie...

Kontaktujte nás

SÍDLO:

Štefánikova 1/65
Praha 5 – Smíchov, 150 00

E-MAIL:

laska@ak-laska.cz

TELEFON:

+420 233 322 333

MOBIL:

+420 724 139 102

Kontaktní formulář

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.