Shrnutí případu „S-dražby“

Již od roku 2021 se naše advokátní kancelář věnuje „kauze S-dražby“, tedy případu, kdy společnost Centrum Aukcí.cz (dále též „CA“) záludným způsobem přiměje uživatele registrovat se na jejich webových stránkách S-dražby.cz a následně „vymáhá“ registrační poplatek za registraci ve výši 5 000 Kč nebo 6 000 Kč, aniž by však předem řádně uživatele informovala o tom, že je registrace zpoplatněna. 

Z historie

V roce 2022 vyvolala společnost Centrum Aukcí.cz množství soudních řízení, kdy byla soudy vydána řada elektronických platebních rozkazů (dále též „EPR“ - jak se bránit proti elektronickému platebnímu rozkazu jsme psali dříve), na základě kterých byli někteří donuceni registrační poplatek zaplatit. V několika případech se však registrovaní uživatelé před soudem řádně bránili s kvalitní právní pomocí a soudy jim daly za pravdu, že registrační poplatek hradit nemusí. Společnost Centrum Aukcí.cz následně vzala zpět desítky žalob v řízeních, kde jsme zastupovali naše klienty.

Není nám známo, že by CA za poslední rok zkoušela znovu vymáhat registrační poplatky soudní cestou. Domníváme se, že velké množství soudních sporů, které společnost nakonec ze své vůle sama stáhla, se jí finančně příliš nevyplatilo. Registrační poplatky tak podle našeho názoru nyní vymáhá pouze prostřednictvím obtěžujících až zastrašujících e-mailů či poštovních výzev, kterými vytváří na registrované uživatele psychický nátlak. 

V těchto e-mailech pak podává mnohdy zkreslené informace, kterými se snaží registrované uživatele zastrašit a přimět k zaplacení (např. odkazem na vyhrané spory, což jsou většinou právě elektronické platební rozkazy).

Postup společnosti je čitelný také v tom, že registrovaným uživatelům pošle několikrát tzv. poslední upomínku, přičemž někdy ji pojmenuje jako „Předžalobní výzva“ nebo „Poslední výzva před podáním návrhu na vydání EPR“ apod. Každý registrovaný tak postupně dostane několik „posledních“ výzev.

Nyní společnost Centrum Aukcí.cz začala registrovaným uživatelům posílat informaci o zahájení procesu prodeje/postoupení pohledávky a znovu „naposledy“ uživatele vyzývá, aby svůj dluh řešili, než ho postoupí dál. Pokud by společnost Centrum aukcí.cz skutečně své pohledávky na někoho postoupila, bude mít tento nový „věřitel“ stejná práva a možnosti, jak pohledávku vymáhat. Zůstává otázkou, zda by vůbec někdo měl o koupi takto nejisté pohledávky zájem.

Změna v roce 2023

V důsledku nové právní úpravy a možná též s ohledem na dříve uložené pokuty přidala společnost Centrum Aukcí.cz od 6. 1. 2023 na své stránky k registračnímu formuláři nově informaci:

„Odesláním formuláře učiníte registraci, která je ZPOPLATNĚNA dle platných Aukčních podmínek a ceníku-zde a souhlasíte s těmito aukčními podmínkami a ceníkem pro jednotlivé typy aukcí, služeb pro exekuční dražby a služeb pro insolvenční nemovitosti..“ a dále „Registrovat se, potvrzuji nákup služby“

Nyní tedy zůstává otázkou, jak by se soudy dívaly na povinnost zaplatit registrační poplatek u těch, kteří se registrovali po 6. 1. 2023 a mohli si viditelně přečíst, že se registrují ke službě, která je zpoplatněna.

Nicméně odborná právní veřejnost je toho právního názoru, že společnost Centrum Aukcí.cz stále řádně neinformuje uživatele o ceně za registraci v souladu se zákonem. Podle judikatury Ústavního soudu by totiž spotřebitel měl být informován o ceně služby dostatečně transparentním způsobem, aby nemusel vynakládat další úsilí ke zjišťování ceny např. v obchodních podmínkách apod.

Ceník a platební podmínky

Pokud však další úsilí vynaložíme a rozklikneme si dnes Aukční podmínky a ceník, může se běžný uživatel dále domnívat, že služba je pro něj zdarma nebo může mít problém určit, která položka z ceníku se vztahuje na jeho případ. 

Ceník totiž začíná několika položkami dobrovolné aukce, kdy je vše zdarma. Následuje položka Registrační poplatek – pro zajištění informací ke klientem poptávané dražbě, e-mailová podpora za 5.000,- Kč a dále položka Registrační poplatek – pro poskytnutí služeb v rámci zajištění obstarání příležitosti nabytí vlastnického práva k nemovitostem z insolvenčního řízení za 6.000,- Kč.

Běžný spotřebitel nemusí být schopen rozeznat, za jakým účelem registraci provádí, přičemž pro všechny druhy registrace funguje jediný registrační formulář. 

Od našich klientů pak víme, že výzvu k zaplacení registračního poplatku obdrží i ten, kdo se registruje bez dalšího, tedy aniž by projevil konkrétní zájem o aukční, exekuční či insolvenční dražbu.

Společnost Centrum Aukcí.cz si pak vymyslela další vychytávku, konkrétně ve smlouvě o zprostředkování služby uvádí, že registrovaný uživatel nemůže od smlouvy odstoupit, pokud mu plnění již bylo poskytnuto. Tuto smlouvu pak většinou obdrží až spolu s výzvou k úhradě registračního poplatku a většinou také až poté, co už CA zaslala registrovaným uživatelům „plnění“ ze smlouvy. Plněním se pak rozumí zaslání odkazu do insolvenčního rejstříku nebo zaslání několika příloh z exekučního řízení.

Se zákonností tohoto ustanovení ve smlouvě je též záhodno polemizovat, když spotřebitel dopředu obsah smlouvy nezná a nemá tedy tušení, že nebude moci od smlouvy odstoupit, pokud si tedy vůbec uvědomuje, že nějakou smlouvu zrovna uzavírá.

Z praxe však také víme, že společnost tuto smlouvu zasílá i těm registrovaným, kterým zatím žádné plnění poskytnuto nebylo. Společnost Centrum Aukcí.cz tedy často rozesílá výzvy chaoticky bez zkoumání detailů a spoléhá na to, že někteří raději zaplatí, aby se nedostali do potíží. 

Neúměrné zkrácení

Dalším právním důvodem, pro který by registrovaní uživatelé nemuseli registrační poplatek platit je neúměrné zkrácení ve smyslu § 1793 občanského zákoníku. Neúměrné zkrácení chápejme jako hrubý nepoměr mezi poskytnutou službou a cenou za tuto službu.

V našem případě např. společnost Centrum Aukcí.cz požaduje poplatek ve výši 6 000 Kč za to, že Vám e-mailem zašle odkaz do insolvenčního rejstříku. Nepoměr mezi cenou a poskytnutou službou je zejména v tomto případě tak zjevný, že si toho je zřejmě vědoma i sama společnost Centrum Aukcí.cz.  Nikdy se k nám totiž nedostal případ, kdy by CA žalovala zaplacení registračního poplatku za insolvenční dražbu (poplatek 6 000 Kč). Všechny podané návrhy k soudům, o kterých máme povědomí, se týkaly pouze poplatku za exekuční dražbu (poplatek 5 000 Kč), se kterým má CA paradoxně více práce, protože registrovaným uživatelům zasílá e-mailem několik příloh z exekučního řízení.

Pokud má někdo za to, že byl neúměrně zkrácen, může se domáhat zrušení smlouvy, avšak nejpozději do jednoho roku od uzavření smlouvy.

Závěr

Závěrem si dovolujeme uvědomit potenciální zájemce o naše právní služby, že již bohužel nemáme kapacitu v této věci odpovídat na individuální dotazy. Také proto jsme se rozhodli sepsat tento článek, aby si každý mohl přehledně nastudovat, v jaké situaci se nachází, a podle toho se může sám rozhodnout, jak bude dále postupovat – tedy zda dobrovolně zaplatí, aby nebyl nadále obtěžován, anebo zda bude výzvy ignorovat a čekat, zda CA podá k soudu návrh na vydání EPR. Pro případ soudního řízení doporučujeme nechat se zastoupit advokátem.

Případný nárok na zaplacení registračního poplatku se promlčuje klasicky po třech letech. To znamená, že po třech letech sice CA může podat návrh k soudu, ale žalované straně postačí, když uplatní námitku promlčení a nemusí se bát, že by musela něco platit.

19. 9. 2023

autor: Adéla Tukhi


Kontaktujte nás

SÍDLO:

Štefánikova 1/65
Praha 5 – Smíchov, 150 00

E-MAIL:

laska@ak-laska.cz

TELEFON:

+420 233 322 333

MOBIL:

+420 724 139 102

Kontaktní formulář

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.